JOLA Tours & Trips

 

Privacy Beleid

Cookie Beleid

 

Middels onze website worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Als JOLA Tours & Trips zijnde, respecteren wij de privacy van klanten en bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken.

 

Wie zijn wij?

Jola Tours & Trips, gevestigd aan Zonnebloemstraat 268, 2223 VR Katwijk, Nederland.

KvK: 74279742

Contactgegevens:

www.jolatours.com

+31620018276

Joost van der Meer en Laura Zoutenbier hebben beide de functie ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van JOLA Tours & Trips. Hij/zij is te bereiken via: hello@jolatours.com

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welke grondslagen?

JOLA Tours & Trips verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Nationaliteit

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Ras wanneer je foto’s met ons deelt

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

JOLA Tours & Trips verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het aanmaken van een persoonlijke unieke link naar de Schnipseljagd webapp
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij u af te leveren via e-mail
 • Het voor u mogelijk maken het contactformulier op de website en in de Schnipseljagd-webapp te gebruiken/versturen
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
 • Het voor u mogelijk te maken om een pagina of foto te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, waaronder Facebook en Instagram
 • Het halen van geplaatste reacties door een spamfilter

 

Geautomatiseerde besluitvorming

JOLA Tours & Trips neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JOLA Tours & Trips bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                            30 dagen                         

 

Delen van persoonsgegevens met derden

JOLA Tours & Trips verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JOLA Tours &Trips blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookiebeleid

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JOLA Tours & Trips gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

JOLA Tours & Trips gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Ook plaats JOLA Tours & Trips een cookie wanneer je een Schnipseljagd wordt besteld. Deze maakt mogelijk dat er voor uw e-mailadres, een unieke link wordt aangemaakt naar de Schnipseljagd webapp.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn de sociale media-bedrijven. Deze cookies maken het mogelijk dat u foto’s, berichten en meer kunt delen via uw social media accounts.

Hieronder een overzicht:

Facebook

Instagram

 

Derde Partijen

Wanneer u gebruikt maakt van JOLA Tours & Trips website en diensten kan het zijn dat er content voorbij komt van andere partijen.

JOLA Tours & Trips heeft geen beheerof invloed op de behandeling van persoonsgegevens door deze andere partijen. Wanneer u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens met hen te delen, lees dan eerst de Privacyverklaring van desbetreffende dienstverlener.

Cookies beheren en verwijderen

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat de persoonsgegevens die u verstrekt aan JOLA Tours & Trips correct zijn.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JOLA Tours & Trips en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@jolatours.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

JOLA Tours & Trips wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JOLA Tours & Trips neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt van passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: hello@jolatours.com

Voor een volledig beeld van de omvang van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.

 

Aanpassingen op deze Privacy Verklaring

JOLA Tours & Trips behoudt zich het recht voor te alle tijden deze Privacy verklaring aan te passen of te wijzigen.

Opgesteld op 15-04-2019

Door JOLA Tours & Trips